Petjada Carboni Grupcarlesenginyeria

Grup Carles Enginyeria gestiona el Segell de Càlcul de Petjada de Carboni per a Grup Carles

Grup Carles, com a empresa compromesa amb la sostenibilitat, ha fet un pas més en la seva estratègia en sostenibilitat a través de la implementació d’accions de mitigació del canvi climàtic.

Grup Carles Enginyeria hem estat els encarregats de dissenyar i executar el projecte de certificació de Petjada de Carboni, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, el qual va acompanyant amb un pla de reducció que s’anirà revisant de forma periòdica amb l’objectiu de verificar la reducció progressiva i introduir mecanismes de compensació que comportin l’assoliment de la neutralitat en carboni de les activitats directes de l’organització.

Què és Registre de petjada de carboni?

És un registre completament voluntari que recull els esforços de les empreses espanyoles en el càlcul, reducció i compensació de les emissions de gasos d’efecte hivernacle que genera la seva activitat.

Totes les petjades han de comptar obligatòriament amb un pla de reducció que serà revisat pel Ministeri. Una empresa ha reduït la seva petjada quan compleix un criteri estricte que demostra una tendència decreixent d’emissions.

El càlcul de la petjada de carboni estableix un punt de partida quantificable cap a la implementació d’una estratègia en sostenibilitat que alineï les organitzacions vers a la mitigació dels efectes negatius derivats de la crisi climàtica.

Grup Carles Enginyeria i Sostenibilitat treballem el Càlcul i Reducció de la Petjada de Carboni dins els serveis d’assessorament en processos d’Estratègia en Sostenibilitat per a les organitzacions.