Reis D’Igualada

Reis d’Igualada

Tipus de projecte: PAU Descripció: Redacció i implantació del Pla d'Autoprotecció de la Cavalcada de Reis d'Igualada. Paràmetre: 40000 assistents…