Generalitat De Catalunya

Generalitat de Catalunya

Tipus de projecte: Redacció guia implantació ECOLABEL en allotjaments turístics. Descripció: Redacció guia implantació ECOLABEL en allotjaments turístics. Emplaçament: Catalunya…