Terranova Papers (Grup Miquel Y Costas) - Grup Carles Enginyeria

Tipus de projecte:

Projecte executiu  i direcció d’obra edifici industrial

Descripció:

Projecte executiu i direcció d’obra per a la construcció d’edifici per a indústia de paper.

Paràmetre:

12.000 metres quadrats.

Emplaçament:

La Pobla de Claramunt

Categories del projecte:

Enginyeria industrial
Paperer