Foto Renolit1 1140×855

Tipus de projecte:

Consultoria ambiental.

Enginyeria industrial.

Protecció d’incendis.

Eficiència energètica.

Descripció:

Consultoria en tramitació d’obligacions administratives ambientals.

Enginyeria industrial en projectes contra incendis.

Enginyeria en eficiència energètica i auditories energètiques.

Emplaçament:

Sant Celoni.

Categories del projecte:

EnergiaEnginyeria industrialSostenibilitat