Foto Idr2 1140×855

Tipus de projecte:

Consultoria ambiental.

Descripció:

Consultoria ambiental per a la consecució de l’Autorització de Gestor de Residus davant l’Agència de Residus de Catalunya. Primera instal·lació a Catalunya dedicada a la depuració d’aigües residuals que aconsegueix aquest títol habilitant.

Emplaçament:

Igualada.

Categories del projecte:

Economia circularSostenibilitat