Foto Cincaporc1 1410×855

Tipus de projecte:

Projecte constructiu i d’instal·lacions.

Direcció de construcció i implantació.

Descripció:

Projecte executiu i d’instal·lacions, així com direcció de la construcció i implantació d’una fàbrica de pinso.

Paràmetres:

35.000 metres quadrats.

Emplaçament:

Épila (Saragossa).

Categories del projecte:

Enginyeria industrial