Grup Carles Enginyeria Projecte Epila Cat

Tipus de projecte:

Projecte executiu d’edificacions industrials en parcel·la de 150 hectàrees.

Descripció:

Projecte executiu d’una edificació industrial de 150 hectàrees.

Paràmetre:

150 hectàrees.

Emplaçament:

Épila (Saragossa).

Categories del projecte:

Enginyeria industrial