Grup Carles Enginyeria Projecte Epila Cat

Tipus de projecte:

Projecte d’urbanització.

Descripció:

Projecte d’urbanització d’una edificació industrial de 150 hectàrees.

Paràmetre:

150 hectàrees.

Emplaçament:

Épila (Saragossa)

Categories del projecte:

Urbanisme