Grup Carles Enginyeria I Sostenibilitat Projectes Ames Montblanc (1)

Tipus de projecte:

Projecte executiu i direcció d’obra i instal·lacions en edifici industrial.

Descripció:

Projecte executiu d’edificis industrials per a fàbrica de sintetitzat metàl·lic.

Paràmetre:

4.000 metres quadrats.

Emplaçament:

Montblanc.

Categories del projecte:

Enginyeria industrial