Alternative Swine Nutrition - Grup Carles Enginyeria

Tipus de projecte:

Projecte executiu, direcció d’obra i instal·lacions en edifici industrial.

Descripció:

Projecte executiu, direcció obra, instal·lacions i posada en funcionament d’una fàbrica de pinso.

Paràmetre:

3.000 metres quadrats.

Emplaçament:

Fraga

Categories del projecte:

Enginyeria industrial
Agroalimentari