Ajuntament D'Igualada - Grup Carles Enginyeria

Tipus de projecte:

Projecte executiu i direcció d’instal·lacions fotovoltaiques.

Descripció:

Projectes de legalització de la instal·lació d’equips d’energia solar fotovoltaica i direcció de les instal·lacions.

Paràmetre:

100 kW.

Emplaçament:

Igualada.

Categories del projecte:

Energia
Serveis