Renolit Iberica S.L.

Renolit Iberica S.L.

Tipus de projecte: Consultoria ambiental. Enginyeria industrial. Protecció d'incendis. Eficiència energètica. Descripció: Consultoria en tramitació d'obligacions administratives ambientals. Enginyeria industrial…

Juvé I Camps

Juvé i Camps

Tipus de projecte: Projecte d'optimització de processos i energia. Descripció: Projecte d'optimització de processos i energia. Emplaçament: Sant Sadurní i…

Ajuntament D’Igualada

Ajuntament d’Igualada

Tipus de projecte: Projecte executiu i direcció d'instal·lacions fotovoltaiques. Descripció: Projectes de legalització de la instal·lació d'equips d'energia solar fotovoltaica…

Escola D’Enginyeria D’Igualada

Escola d’Enginyeria d’Igualada

Tipus de projecte: Projecte executiu d'instal·lacions de la universitat. Descripció: Projecte executiu d'instal·lacions, llicència ambiental i certificat energètic per a…

Ajuntament De Vilafranca

Ajuntament de Vilafranca

Tipus de projecte: Projecte executiu i direcció d'instal·lacions en oficines. Descripció: Projecte executiu, direcció d'instal·lacions i certificat energètic de la…

UPC – Tech

UPC – Tech

Tipus de projecte: Projecte executiu i direcció d'instal·lació fotovoltaica. Descripció: Projecte executiu i direcció d'instal·lació fotovoltaica d'autoconsum per a laboratori…