Sostenibilitat corporativa.
Consultoria ambiental

Treballem per tal que compleixis la normativa ambiental, coneixent, prevenint i reduint els impactes, riscos i responsabilitats ambientals, amb l’objectiu d’assolir una millora en la sostenibilitat dels processos i productes.  Dins de l’àmbit de la consultoria ambiental s’inclouen les tramitacions d’obligacions administratives: declaracions emissions PRTR-CAT, declaracions de residus, d’envasos, ECOEMBES i SIGFITOS, declaracions d’aigua, Plans de dissolvents,…).

Impacte
ambiental

Elaborem estudis tècnics d’impacte ambiental que garanteixen el màxim respecte als factors mediambientals i humans en l’execució de projectes d’obres públiques i privades, instal·lacions industrials o turístiques, planejament territorial i urbanístic, entre d’altres.

Urbanisme i planificació

Coordinem i realitzem l’Avaluació Ambiental de Plans que et garantirà la consecució dels objectius de planificació sostenible. Els aspectes ambientals, energètics i l’economia circular i sostenible són elements essencials en les fases de planificació i execució del planejament territorial i urbanístic.

Autoritzacions

A GC Enginyeria coneixem el funcionament de tota la normativa ambiental que han de complir les activitats, i l’apliquem d’una manera pràctica i efectiva per tal que puguis obtenir-ne l’autorització. Aquestes autoritzacions recullen tota la informació ambiental referent a les activitats classificades a l’Annex I per la Llei de Prevenció i Control Ambiental.

Ecoproductes i ecoserveis.
Turisme sostenible.

Assessorem en l’acreditació de responsabilitat ambiental de les destinacions i activitats  turístiques, i implementem Distintius de Garantia de Qualitat Ambiental, Etiqueta Ecològica UE i Declaracions Ambientals de producte, imprescindibles pel nou model de turisme responsable.

Comunicació i innovació sostenible

Conscients de la importància dels valors en els productes i serveis, comptem amb un equip expert en eines de comunicació en sostenibilitat, que té en compte el diàleg permanent, sincer, respectuós i responsable amb l’entorn.