Disseny d’instal·lacions en edificis

Som experts en disseny d’instal·lacions que garanteixin la confortabilitat dels usuaris, la funcionalitat dels edificis, la gestió del manteniment i l’eficiència energètica. Donem suport als arquitectes al llarg de tot el procés de disseny, construcció i posada en funcionament dels edificis, per a garantir unes instal·lacions eficients.

Direcció d’instal·lacions en edificis

Intervenim en el project management de la instal·lació del teu edifici per tal de garantir-ne la qualitat, el correcte funcionament, l’eficiència energètica i el posterior manteniment. Alhora fem el seguiment econòmic de la instal·lació al llarg de la seva execució.

Eficiència energètica en edificis

Projectem la instal·lació del teu edifici prioritzant l’eficiència al llarg de la seva vida útil, tenint en compte les diferents tipologies i solucions que s’adapten millor a cada entorn. Optimitzem i dissenyem amb cura totes les instal·lacions per tal de disminuir el consum energètic i, alhora, facilitar-ne les tasques de gestió i manteniment. També realitzem certificats energètics en edificis existents i certificats energètics amb l’eina unificada Lider-Calener (HULC), a més d’assessorament per aconseguir la millor etiqueta.