Logo Breeam 1140×855

Grup Carles Enginyeria i Sostenibilitat obté la certificació BREEAM Urbanisme

Grup Carles Enginyeria hem obtingut la certificació BREEAM, concretament el BREEAM Urbanisme. BREEAM són les sigles de Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology i és el mètode d’avaluació i certificació de la sostenibilitat per a projectes urbanístics, tècnicament més avançat.

BREEAM Urbanisme se centra en criteris fonamentals de sostenibilitat ambiental, social i econòmica i en les exigències de planejament que tinguin impacte sobre projectes urbans, avaluant les categories de clima i energia, comunitat, disseny, iconologia, transport, recursos, economia i edificis amb l’objectiu de mitigar l’impacte ambiental, social i econòmic d’un projecte d’urbanització o regeneració urbà.

El certificat BREEAM comença a formar part dels requeriments de contractació pública i està esdevenint el sistema de referència sobre el qual estandarditzar qualitats i procediments. L’avaluació que hi ha darrere del BREEAM fomenta, a més, una construcció més sostenible amb beneficis econòmics, mediambientals i socials.

L’objectiu de BREEAM Urbanisme és minimitzar la contribució al canvi climàtic dels projectes d’urbanització, garantint-ne la seva adequació; també contribueix al disseny d’urbanitzacions per a que aquestes, per exemple, s’integrin al patrimoni ja existent alhora que tinguin en compte aspectes com l’ús eficient dels recursos (aigua, materials) o que es proporcionin alternatives de mobilitat diferents al cotxe privat. El certificat també té en  compte altres aspectes com la implementació d’empreses que donin servei al municipi i proporcionin ocupació als seus residents, entre d’altres exemples.