Obra civil

Dissenyem edificis industrials a mida de les necessitats del procés industrial, per assegurar la seva futura funcionalitat, integrant-hi els conceptes d’eficiència i optimització dels serveis auxiliars que requereixi cada establiment.

Project management

Som experts en gestió integrada de projectes. Orientem el cicle de vida del teu projecte tenint en compte els teus objectius (cost, termini, qualitat, …), a través d’un equip de professionals que controla totes les especialitats.

Instal·lacions

Aportem tot el nostre coneixement i experiència en el disseny d’instal·lacions industrials, tenint en compte les necessitats del procés i l’optimització de les funcions de manteniment, posant com a prioritat l’eficiència energètica.

Legalitzacions i llicències

El nostre equip està format per tècnics especialistes en instal·lacions, tant des del punt de vista de disseny i funcionalitat, com de seguretat. T’ajudem a obtenir els permisos de seguretat de la teva instal·lació (alta tensió, baixa tensió, climatització, fred industrial, aparells a pressió, gas, combustibles,…), així com auditories tècniques, i et proporcionem un seguiment de les inspeccions a través d’una plataforma online, per tal que puguis consultar en qualsevol moment la documentació relativa a la reglamentació de seguretat industrial.

Projectes incendis

Comptem amb una àmplia experiència en projectes de protecció contra incendis, en tot tipus de sectors. T’assessorem per tal que el teu edifici o establiment compleixi les normatives tècniques de seguretat en cas d’incendi.

Productes químics

T’assessorem en instal·lacions d’emmagatzematge de productes químics, tenint en compte el reglament específic segons la tipificació dels productes que cal projectar, quant a necessitats, funcionalitat i requeriments legals. A més, també t’orientem entorn del REACH i els accidents greus.