Eficiència
energètica
industrial

El nostre equip compta amb 50 anys d’experiència fent enginyeria, dissenyant solucions econòmicament i tècnicament viables, tenint en compte l’orientació de la indústria cap a l’eficiència energètica i l’optimització dels processos productius.

Eficiència energètica en edificis

Projectem les instal·lacions dels edificis prioritzant l’eficiència al llarg de la seva vida útil, per tal de reduir els costos energètics, millorar la qualitat del medi ambient i vetllar per la seguretat energètica. La nostra experiència ens permet conèixer amb exactitud les diferents tipologies i solucions que s’adapten millor a cada entorn.

Renovables i autoconsum

Realitzem projectes d’energies renovables i autoconsum en diferents àmbits: fotovoltaica, biomassa, biocombustibles, … Des d’una perspectiva conscient de la realitat ambiental i coneixedora de la propera revolució energètica, basada en la generació distribuïda d’energia per l’autoconsum.

Canvi climàtic

Oferim el servei especialitzat en mitigació i adaptació al canvi climàtic que necessitis: realització d’inventaris d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, compensació d’emissions, ISO 50001 i anàlisi de vulnerabilitat, instruments de finançament del carboni (NAMA, MDL, mercats voluntaris …), càlcul de petjada ambiental (carboni, hídrica, materials), anàlisi de Cicle de Vida, projectes d’energies netes, estalvi i eficiència energètica, entre d’altres.

Finançament i subvencions

Busquem el millor finançament per dur a terme les inversions en energia que necessita el teu negoci, des de línies de finançament específiques, finançament bancari, empreses de servei energètic, fins a subvencions nacionals i internacionals.