Economia verda i circular

Treballem l’economia circular, centrada en el cicle dels recursos, i l’economia verda, basada en la millora del benestar humà i l’equitat social, reduint els riscos ambientals i fent un ús eficient dels recursos.

Canvi climàtic

Oferim serveis especialitzats en mitigació i adaptació al canvi climàtic: inventaris d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, compensació d’emissions, ISO 50001 i anàlisi de vulnerabilitat, instruments de finançament del carboni (NAMA, MDL, mercats voluntaris …), càlcul de petjada ambiental, anàlisi de Cicle de Vida, projectes d’energies netes, estalvi i eficiència energètica, entre d’altres.

Comunicació i visibilitat

Definim el contingut de l’estratègia de comunicació del teu projecte orientant-lo cap a la sostenibilitat, tenint en compte la millor manera de transmetre’l i orientar-lo. Disposar d’una estratègia de comunicació que determini com comuniquem i quin contingut exposem és essencial.

Eficiència energètica, renovables i autoconsum

Orientem en solucions energètiques per aconseguir les tres prioritats globals que dicten l’estalvi d’energia: la qualitat del medi ambient, la competitivitat econòmica i la seguretat energètica. Ho aconseguim treballant des de l’eficiència, la producció d’energia amb fonts d’origen renovable i l’autoconsum energètic.

Finançament i subvencions

Busquem el millor finançament per dur a terme les inversions en energia que necessita el teu projecte. Des de línies de finançament específiques, finançament bancari, empreses de servei energètic o subvencions nacionals i internacionals.

Projectes

Ens apassiona la nostra feina. A GC Enginyeria cada projecte i cada client és únic.
El nostre equip està format per tècnics especialitzats que donen una resposta global i a mida del client.