UPC TECH - Grup Carles Enginyeria

Tipus de projecte:

Projecte executiu i direcció d’instal·lació fotovoltaica.

Descripció:

Projecte executiu i direcció d’isntal·lació fotovoltaica autoconsum per laboratori d’electrònica.

Paràmetre:

10 kW

Emplaçament:

Barcelona

Categories del projecte:

Energia
Docent